Noisy Platypus

Sammen med en god kammerat, Kamil, har jeg lydstudiet Noisy Platypus. 
Vi har over årene fået skrabet en god del PA- og studieudstyr sammen, og derfor tilbyder vi livelyd, forskellige former for optagelser og efterfølgende mix.

Mobile sound studio - Live sound - On-location recording - Mixing & mastering - Misc magic
www.noisyplatypus.dk

Mobile sound studio - Live sound - On-location recording - Mixing & mastering - Misc magic